Lietuvos šauliai,

artėja Lietuvos kariuomenės diena. Tai ne vien tik karių šventė, tai visos valstybės, visų savo kraštą mylinčių ir Tėvynę ginti pasiryžusių žmonių šventė.
Lietuvos šaulių sąjungos nariai visados buvo paspirtis Lietuvos kariuomenei. Šaulių istorija mena kovas už laisvę 1919–1920 metais, Klaipėdos krašto sukilimą 1923-aisiais, ginkluotą priešinimą Sovietų Sąjungos okupacijai 1944–1953 ir ginant atkurtąją Lietuvos nepriklausomybę 1991-aisiais.
Šiandieninė Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška organizacija, integruota į krašto apsaugos sistemą, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, teikianti pagalbą teisėsaugos institucijoms. 2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje „Dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų” pabrėžiama, kad pilietinis ir tautinis ugdymas, savanorių karo tarnybos ir Šaulių sąjungos veiklos stiprinimas yra būtinas šalies gynybinei galiai didinti.
Jaunieji šauliai, pradedantys pažintį su Lietuvos kariuomene, Šaulių sąjungoje susipažįsta su karybos tradicijomis, įgyja taktikos žinių. Lietuvos kariuomenės padaliniuose veikia Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių rengimo centrai. Šauliai Lietuvos kariuomenės daliniuose ir poligonuose rengia šaudymo pratybas ir varžybas. Laikausi principinės nuostatos, kad šauliai turi būti rengiami pagal kariuomenės nustatytus bazinius reikalavimus. Toks modelis leidžia užtikrinti vienodą parengimą krašto gynybai.
Nemaža dalis jaunųjų šaulių vėliau pasirenka kario – savanorio tarnybą arba tampa profesinės karo tarnybos kariais. Ką šie jaunieji šauliai, be įgytų taktikos ir bazinio pasirengimo žinių, atsineša į tarnybą kariuomenėje? Patriotizmą, motyvaciją istorinę atmintį   tai milžiniškas visos organizacijos nuopelnas.
Sveikinu iniciatyvą šaulių, kurie studijuodami aukštosiose mokyklose tęsia šaulišką veiklą bei tarpukaryje egzistavusios šaulių studentų korporacijos „Saja“ tradicijas ir skleidžia šaulišką dvasią studentijai.
Nuo kitų metų vyks atsargos karininkų kursai, kviečiu studijuojančius šaulius dalyvauti juose ir tapti Lietuvos kariuomenės atsargos karininkais.
Lietuvos kariuomenė daug dėmesio skiria pilietiniam ir patriotiniam karių ugdymui, istorinės atminties išsaugojimui. Šioje veikloje Lietuvos šaulių sąjungos parama yra tiesiog neįkainojama. Visoje Lietuvoje partizanų, laisvės kovotojų kapus prižiūrintys, puoselėjantys šauliai prisideda prie labai svarbaus jaunųjų patriotų ugdymo proceso. Ypatingą vaidmenį vaidina Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos projektas „Mobiliosios vasaros stovyklos” .
Šauliai yra aktyvūs šalies regionų bendruomenės nariai. Miestų ir miestelių valstybės švenčių renginiai sunkiai įsivaizduojami be šaulių rikiuotės, vėliavų. Puikus pavyzdys    atgaivinta tarpukario tradicija savaitgaliais Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, iškilmingai pakelti Vyčio kryžiaus ordino vėliavą.
Artėjančios  Lietuvos kariuomenės dienos proga noriu pasidžiaugti kartu su šauliais. Esu dėkingas Šaulių sąjungai už tai, kad ji rengia jaunimą šalies gynybai, motyvuoja tolesnei tarnybai Lietuvos kariuomenėje.
Gerbiami šauliai, noriu palinkėti stiprybės ir ryžto Jūsų darbuose Tėvynės labui.
Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę