Rugsėjo 7-16 dienomis Šiluvoje vyksta didieji Šilinių atlaidai. Antradienį, rugsėjo 11-ąją, Lietuvos kariuomenei skirtą dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose aukotos šv. Mišios bei melstasi už taiką ir ramybę pasaulyje, už karius, dalyvaujančius taikos misijose, karius ir savanorius, paaukojusius savo gyvybę ginant Tėvynės laisvę, partizanus ir šaulius, prisimenami tarnyboje sužeidimus patyrę kariai, žuvusiųjų karių artimieji, prašoma Dievo globos Tėvynei.
Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas su kapelionais, giedojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų choras.
Tradiciškai šią dieną atlaiduose gausiai dalyvauja šauliai – ir jaunuomenė, ir suaugę organizacijos nariai. Aštuonioliktus metus kariuomenės, o šiemet ir sąjungininkų, rikiuotėje žygiavo Šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopos (GSK) šauliai.
Po mišių prie partizanų vado generolo Jono Žemaičio–Vytauto paminklo Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės choras atliko patriotinių ir partizanų dainų. Čia pat išsirikiavus Garbės sargybos kuopai Tėvynei iškilmingai prisiekė ir kuopos gretas papildė trys nauji nariai.
„Ši diena man ypatinga“, – teigė šaulė, nuo šiol – GSK narė Karolina Bulanova, prisipažinusi, kad Šaulių sąjunga padėjo jai pasirinkti ir nuspręsti savo ateitį sieti su kariuomene.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę