Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus ir Lietuvos šaulių sąjunga šiandien pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Abi institucijos sutarė drauge ugdyti jaunimo patriotiškumą, pilietiškumą, tautinę savimonę, saugoti ir puoselėti istorinę atmintį, aktyviai dalyvauti viena kitos veiklose.

Diena, kai prie dailininko profesoriaus Antano Žmuidzinavičiaus rašomojo stalo buvo pasirašyta sutartis, sutapo su personalinės jubiliejinės parodos muziejuje atidarymu, mat šiemet minimos A. Žmuidzinavičius 145-osios gimimo ir 55-osios mirties metinės.

„Nors dailininko gimtadienį švęsime spalio 31 dieną, tačiau dėl saugumo ir norėdami visus pradžiuginti sielą šildančia jo tapyba skubėjome parengti jubiliejinę parodą „Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966) Retrospektyva“, kuri lankytojų lauks visą vasarą,“ – sakė A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus vadovė Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė.

LŠS vadas plk. Albertas Dapkus pasidžiaugė, kad šauliai ir muziejaus darbuotojai puoselėja tas pačias tradicijas: patriotiškumą, pilietiškumą, tautinę savimonę. „Tai mus vienija ir suartina prasmingiems darbams drauge tarnaujant Tėvynei,“ – sakė šaulių vadas.

Žymus tapytojas peizažistas A. Žmuidzinavičius svarbus ne tik dailės, bet ir Šaulių sąjungos istorijai. Menininkas buvo aktyvus visuomenininkas, pedagogas, pirmosios lietuvių dailės parodos rengėjas, Lietuvių dailės draugijos pirmininkas, skautas, keliautojas. Jis prisidėjo prie Lietuvos šaulių sąjungos kūrimo, organizavo ir plėtė Sąjungos veiklą. 1929 m. buvo išrinktas LŠS Centro valdybos pirmininku ir Sąjungai vadovavo iki 1934 m. lapkričio 30 d. 1929 ir 1931-1934 m. tapo šaulių žurnalo „Trimitas“ atsakinguoju redaktoriumi, jo iniciatyva kiekvieną savaitę buvo transliuojama pusvalandžio trukmės šaulių radijo laida. 1922 m. Sąjunga delegavo A. Žmuidzinavičių į Jungtines Amerikos Valstijas steigti šaulių rėmėjų būrius ir rinkti paramą. A. Žmuidzinavičiui talkinant įkurti 87 rėmėjų būriai. 1931 m. apdovanotas Šaulių Žvaigždės ordinu

Šaulių sąjunga ir muziejus bendradarbiauja ne vienerius metus. Praėjusį rudenį sutarčiai pasibaigus bei pandemijai apribojus daugelį veiklų šiemet nutarta bičiulystę bei veikimus drauge tęsti.

Share This