1920 m. lapkričio 17 d. Bobriškėse nelygioje kovoje su gausesniu priešu buvo mirtinai sužeistas Steigiamojo Seimo narys, II šaulių lauko štabo viršininkas ltn. Antanas Matulaitis. Minint šio narsaus karininko ir šaulio žūties 100-ąsias metines, lapkričio 17 d. LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo Marijampolės skyriaus nariai, vadovaujami skyriaus pirmininko dim. ltn. Aniceto Varno, prie jo kapo senosiose Marijampolės kapinėse padėjo gėles, uždegė žvakutes ir atidavė pagarbą už Lietuvos Laisvę žuvusiam mūsų Nepriklausomybės kovų istorijos didžiavyriui ltn. Antanui Matulaičiui.
„Mylėkite Dievą ir Tėvynę, ginkite ją ir žodžiais, ir darbais“, – tai buvo atsisveikinimo žodžiai savo jaunesniems broliams ir seserims ltn. A. Matulaičiui išvykstant į frontą.
Share This