Praėjusį savaitgalį Šiaulių ir Utenos šauliai minėjo rinktinių įkūrimo 100-mečius.
Gruodžio 13 d. Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-oji rinktinė minėjo solidžią sukaktį Šiauliuose. 100-mečio minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, po Mišių šaulių rikiuotė patraukė Sukilėlių kalnelio link, kur nauji nariai – šauliai ir jaunieji šauliai ištarė priesaikos ir pasižadėjimo žodžius, papildė šaulišką šeimą. Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna dalyvavo rinktinės šventėje ir sveikino šaulius su solidžia sukaktimi. Rinktinės vadas ats. plk. ltn. Kazimieras Čiuplinskas priminė susirinkusiems rinktinės istoriją, kokiomis aplinkybėmis 1919 m. susibūrė šauliai ir palinkėjo ateinantį 100-metį taip pat sėkmingai darbuotis Tėvynės labui. Šiaulių šaulių rinktinė atsirado partizanų būrių, kovojusių su bolševikais ir bermontininkais, pagrindu. Partizanų būriai oficialiai į šaulių skyrių-rinktinę susibūrė 1919 m. gruodžio 10 d. Tuomet į skyrių įsijungė 13 būrių su 150 narių.
Utenoje rinktinės įkūrimo 100-metis paminėtas gruodžio 14 d. Šauliai ir renginio svečiai susirinko šv. Mišiose Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, po jų iškilminga eisena patraukė link Šaulių namų. 3 istorinių patrankų salvės buvo iššautos už Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-ąją rinktinę, už Lietuvos šaulių sąjungą ir Lietuvą. Po salvių ir svečių sveikinimų, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna pasižymėjusiems rinktinės šauliams įteikė padėkas ir III laipsnio pasižymėjimo ženklus „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“. Po oficialios renginio dalies, visi šventės svečiai, šauliai stebėjo Utenos kamerinio teatro spektaklį „Amerika pirtyje“.
Utenos šaulių rinktinės ištakos prasideda 1919 m. kovose su bolševikais. Kovai prieš bolševikus buvo pradėti steigti partizanų būriai. Vienas iš tokių buvo Zigmo Pakalnio vadovaujamas Vozgėlių būrys, kuris 1920 m. sausio 13 d. perorganizuotas į šaulių būrį. Utenos šaulių skyrių LŠS Centro valdyba patvirtino 1919 m. gruodžio 4 d.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę