Policijos departamentas ir Lietuvos šaulių sąjunga sutarė stiprinti bendradarbiavimą viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir atskleidimo, mokslo, technikos ir mokymo, kultūros, sporto ir švietimo vaikų ir jaunimo užimtumo srityse.
Šaulių sąjunga pagal kompetenciją teiks pagalbą policijai užtikrinant viešąją tvarką, eismo ir visuomenės saugumą, teiks informaciją policijai apie žinomas nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus, padės atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus bei teiks pagalbą atskleidžiant nusikalstamas veikas.
Tai numatančią sutartį šiandien pasirašė policijos generalinis komisaras Renatas Požėla ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus.
R. Požėla pasveikino Šaulių vadą su naujomis pareigomis, palinkėjo kuo didžiausios sėkmės. „Esame vienas kumštis ir šie metai tai įrodė. Jūsų neatlygintinas savanoriškas darbas karantino metu buvo neįkainuojamas ir pasakyti ačiū čia nebepakanka. Todėl rugsėjo 4 d. policija pasirengusi surengti padėkos vakarą šauliams ir tiesiogiai padėkoti jiems už aktyvią pagalbą ir bendradarbiavimą“-sakė R. Požėla.
„Patriotiškumo jausmas tautoje pastebimai didėja, visuomenė labai nori prisidėti, matome labai daug iniciatyvų, o mano pareiga visa tai suvaldyti. Ačiū, kad jūs padedate, instruktuojate, priimate šaulius po savo sparnu ir paruošiate juos darbui“-sakė plk. A. Dapkus.
Sutarta aktyviau bendradarbiauti rengiant įvairius šalims aktualius teisės aktus, keistis mokomąja, technine ir moksline literatūra, kartu aptarti bendradarbiavimo rezultatus, teikti abipusę pagalbą, susijusią su personalo rengimu, tobulinimu ir jo kvalifikacijos tobulinimu, organizuoti bendrus mokymus.
Sutarta spręsti bendros tarnybos viešajai tvarkai užtikrinti organizavimo klausimus, pagal galimybes teikti turimą materialinę bazę mokymams, seminarams, plėtoti sportinius ir kultūrinius ryšius, įgyvendinti bendrus nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus ir (ar) programas, priemones saugiai aplinkai kurti.
Taip pat bus propaguojamas policijos ir šaulių bendradarbiavimas turimais informaciniais kanalais, organizuojamos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos, kiti šviečiamojo pobūdžio renginiai vaikams ir jaunimui.
Artimiausias bendras renginys – jau rugpjūčio mėnesį, kuomet vyks tradicinė jaunųjų šaulių ir jaunųjų policijos rėmėjų stovykla.
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę