Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Linas Idzelis Kauno arkivyskupijos kunigams pristatė organizacijos veiklą ir papasakojo apie valstybės, kariuomenės, kitų institucijų, Lietuvos šaulių sąjungos bei kiekvieno piliečio uždavinius ir funkcijas karo grėsmės atveju.

 „Bažnyčia gali prisidėti prie valstybės gynimo pilietinės iniciatyvos. Ginti Tėvynę yra artimo meilės darbas, mus visus įpareigojantis“, – kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir pabrėžė, kad viena iš mūsų valstybės gynimo organizacijų yra Lietuvos šaulių sąjunga, padedanti įgyti įgūdžių, reikalingų esant karo situacijai, kad žmonės galėtų atlikti savo pareigą ginti savo šeimą, bendruomenę, Tėvynę.

„Turime išlaikyti vienybę, – pabrėžė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Linas Idzelis. – Krizės atveju labai svarbus moralinis komponentas. Prieš užtaisant šautuvą, reikia užtaisyti širdį ir galvą“.

Vadas taip pat paaiškino, kad Šaulių sąjunga moko ginti Tėvynę ne vien ginklu, ir pilietinis pasipriešinimas gali būti ne tik ginkluotas – svarbiausia, kad kiekvienas žmogus rastų savo vietą gynimo sistemoje pagal savo išgales.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo lūkesčiu, kad per kunigas ir parapijas žinia apie Lietuvos šaulių sąjungą ir galimybes tapti šios organizacijos nariais pasieks žmones, tikintis jų susidomėjimo.

Kauno arkivyskupijoje svečiavęsis LŠS vadas plk. ltn. L. Idzelis garbingos sukakties proga pasveikino Garbės šaulį kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ ir padėkojo jam už tarnystę Dievui ir Tėvynei. Garbės šaulio vardas kardinolui Sigitui Tamkevičiui buvo suteiktas 2017 m. už tarnystę Lietuvai ir Šaulių sąjungos vertybių puoselėjimą.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę