Pirmosiomis gruodžio dienomis Prienų mieste vyko Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės pratybos „Prienų rūkas 2018“. Bendradarbiaujant su Prienų savivaldybe, atsižvelgiant į ekstremalių situacijų plano priemones, buvo sudarytas pratybų planas, kurį įgyvendinant šauliai mokėsi saugoti svarbius miesto objektus, bendradarbiaudami su policija tobulino viešosios tvarkos užtikrinimui svarbius įgūdžius, atliekant gelbėjimo darbus teikė pagalbą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pagal pratybų planą – rinktinės pajėgos buvo suskirstytos į dvi dalis – priešiškas bei jas bandančias neutralizuoti. Dalis šaulių buvo infiltruoti iš oro, dalis jų veikė kaip konvencinės pajėgos. Visą savaitgalį rinktinės šauliai aktyviai vykdė jiems numatytas užduotis ore, žemėje ir vandenyje. Tėvynės labui!

Share This