MG 8472Gegužės 21 dieną, sekmadienį, 50 Troškūnų, Svėdasų ir Anykščių jaunųjų šaulių, kandidatų ir šaulių dalyvavo žygyje. 10 kilometrų pėsčiųjų žygio „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“ metu dalyviai aplankė Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities, Algimanto apygardos vadovybės ir kitas buvusių partizanų bunkerių vietas, taip pat kapinaites, kuriose palaidoti Algimanto apygardos partizanai. Pėsčiųjų žygio vadovas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas mobilizacijai ir civilinei saugai Gintaras Vaičiūnas papasakojo apie paties užrašytus unikalius partizanų, jų artimųjų ir draugų atsiminimus, iki šiol mažai kam girdėtas istorijas.
Algimanto apygardos partizanų vadavietė buvo pasirinkta kaip simbolinis žygio finišas. Čia vyko Lietuvos partizanų ir visų, kovojusių ir žuvusių už Lietuvos laisvę, pagerbimo ceremonija. Po jos renginio dalyvių laukė partizaniškos dainos ir kareiviškos vaišės.

O tuo metu Utenoje vyko šventė. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena sekmadienio rytą prasidėjo darniu Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės ir KASP 507 kuopos narių žygiu į Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčios šventorių. Ten vyko trumpos pamaldos prie atminimo stogastulpio ir paminklinių lentų žuvusiems tremtiniams ir partizanams. Jaunosios šaulės padėjo atminimo žvakutes, šaulių rinktinė žuvusius pagerbė nuleistomis vėliavomis.
Rikiuotė nužygiavo prie Utenio aikštėje esančio paminklo Vytauto apygardos partizanams atminti. Partizanai gyvenime rėmėsi trejomis pamatinėmis vertybėmis: Tikėjimu, Viltimi ir Meile. Iškilmingoje aplinkoje įvyko labai simboliška kartų tęstinumo ceremonija – čia, prie paminklo, Šaulių sąjungos nariai prisiekė Lietuvai. Prie Utenos savivaldybės pastato, vyko Valstybinės vėliavos pakeitimo ceremonija. Šventė tęsėsi miesto parke, vyko šaudymo varžybos, sukarinta estafetė „Kario kelias“ su persikėlimu per upelį, KASP 507-osios kuopos savanoriai supažindino su kariuomenės ginkluote, technika, su galimybe tarnauti supažindino Utenos karo prievolės ir komplektavimo poskyrio specialistai, Karo policijos pareigūnai demonstravo savo naudojamas priemones, šaudyti pneumatiniu šautuvu kvietė šauliai, o šratasvydžio šautuvus pristatė klubo „Resistence“ nariai. Patys greičiausi, taikliausi ir aktyviausi džiaugėsi ne tik smagiomis nuotraukomis prisiminimui, bet ir puikiais prizais. Renginio saugumą užtikrino ir policijos darbo specifiką pristatė Utenos vyriausio komisariato darbuotojos ir nuotaikingi pagalbininkai Amsiai. Šventė nebūtų turėjusi svarbaus akcento, jei joje nebūtų dalyvavę Utenos baikerių klubas „Ugnies ratas“.
Ne tik vaikai, bet ir tėveliai, seneliai mielai fotografavosi prigulę prie kulkosvaidininko, džiaugėsi galėję pabūti taikliojo šaulio asistentu ar puikiai užsimaskavusiu pėstininku. Vaikams kiek baisokais pasirodę Amsiai, suaugusiems kėlė daug džiugesio ir puikių emocijų.

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę