2020 m. birželio 14 d. prie paminklinio akmens Pašvenčio k. Jurbarkų sen. Jurbarko r. įvyko Vidaus reikalų ministro generolo Kazio Skučo ir Valstybės saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio atminimo pagerbimas, kurį inicijavo žinoma Jurbarko rajono kraštotyrininkė Regina Kliukienė. Renginyje dalyvavo LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šauliai.
Pagerbimo ceremoniją organizavo Jurbarko rajono savivaldybė, Jurbarko P. Paulaičio 701-osios kuopos šauliai, ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) nariai.

Share This