Broliai ir sesės šauliai,
prieš 31-erius metus kartu su estais ir latviais – 2 mln. žmonių – susikabinę rankomis išreiškėme savo lūkestį ir tvirtą valią būti laisviems.
Vieningi, stiprūs, susitelkę stovėjome Baltijos kelyje, demonstruodami solidarumą, taikų ryžtą būti nepriklausomi ir pasaulio žemėlapyje vėl išvysti savo valstybės vardą.
Baltijos kelias mums iki šiandien yra laisvės simbolis, ir jis tęsiasi, skelbdamas, kad Laisvė yra kiekvieno žmogaus, kiekvienos tautos aukščiausia vertybė.
Su Baltijos kelio diena!

Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas Albertas Dapkus

Share This