Broliai ir sesės šauliai,
Nepriklausomybės atkūrimo dienos – mūsų tauta laukė ir siekė ilgus metus. Atkakliai siekė – kovodama, kentėdama, klupdama, keldama ir niekad neprarasdama tikėjimo, kad vėl būsime laisvi.
1990-ųjų kovo 11-oji tapo Lietuvos žmonių džiaugsmo, šviesos akimirka daugybę išgyvenimų patyrusios Lietuvos istorijoje. Ši diena kasmet primena, kokie vieningi gebame būti siekdami tikslo. Tai mūsų jėga ir stiprybė. Išlikime atkaklūs ir tvirti, kurdami šiandieną, gyvenkime jausdami Kovo 11-osios dvasią.
Su 31-uoju laisvės pavasariu!

Lietuvos šaulių sąjungos vadas
plk. Albertas Dapkus

Share This