Mielos sesės šaulės,
širdingai sveikinu Jus Motinos dienos proga.
Dėkoju už rūpestį, šilumą, pilietinį pavyzdį mūsų vaikams.
Sveikatos ir ištvermės auginant bei auklėjant šviesią, dorą, teisingą jaunąją Lietuvos kartą.
Šviesaus džiugesio puikiais rezultatais.
Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna
Share This