Broliai ir sesės šauliai,
jau antri metai didžiąją pavasario šventę pasitinkame kitaip – priverstinai atsitolinę vieni nuo kitų. Tačiau atsitolinę nereiškia atsiriboję baimės siena. Tai nepaprastai džiugina, nes darkart įrodo, kad šauliai išties yra tautos kariai, kuriems rūpi ne vien tik jų artimieji, bet visi tėvynainiai. Ir ne vien tik rūpi. Savanoriški šaulių veikimai pirmosiose linijose pandemijos metu – sektinas tarnystės tautai ir Tėvynei pavyzdys. Dėkoju ir didžiuojuosi Jumis, broliai ir sesės.
Išlikime vieningi, būkime sveiki, stiprūs, nuolat jauskime vieni kitų petį.
Širdingai sveikinu šv. Velykų proga!
Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus
Share This