DSC 2980Liepos 11 d. vyko istorinis Šaulių sąjungos Centro valdybos (CV) posėdis. Be CV narių, jame dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, oDSC 2998 vaizdo konferencijos dėka –  LŠS išeivijos – Jungtinių Amerikos Valstijų – šauliai. Posėdžio data sutapo su vieneriais LŠS vado ats. plk. ltn. Liudo Gumbino kadencijos Sąjungoje metais.
Po LŠS veiklos pristatymo ministras padėkojo šauliams už tarnybą, pateikė galimybių tobulėti kryptis. J. Olekas akcentavo glaudesnį LŠS ir Lietuvos kariuomenės (LK) bendradarbiavimą, šaulių kovinių būrių integraciją į LK. Užsiminęs apie šaulių vykdomą funkciją – LK objektų apsaugą – ministras pabrėžė svarbą tobulinti darbo kokybę. Taip pat ministras akcentavo jaunųjų šaulių būrelių mokyklose bei suaugusiųjų, brandaus amžiaus, šaulių visuomeninės veiklos plėtros svarbą ir atsakė į klausimus.
Svarbiausi LŠS Centro valdybos svarstyti klausimai:
Pareiginio laipsnio nešiojimas neužimant pareigų. Nors dabartiniame LŠS statute tai neleidžiama, diskutuota apie pakeitimo galimybes (tai galima padaryti tik LŠS suvažiavime ).
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas CV vienbalsiai pripažino reikalingomis ir pasisakė už ginklų turėjimą šaulių reikmėms. Dėl klausimo apie automatinių ginklų laikymą namuose nuspręsta, kad tai yra Seimo prerogatyva. Sudaryta darbo grupė įpareigota klausimus dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimų derinti su Lietuvos kariuomene ir Vidaus reikalų ministerija.
CV pritarė šaulių lauko ir kasdienių uniformų atnaujinimo būtinybei ir akcentavo, kad šaulių uniformos turėtų priartėti prie Lietuvos kariuomenės standartų – būti identiškos arba artimos LK karių uniformoms. Nuspręsta, kad uniformų, LŠS veiklos Strategijos atnaujinimo, kiti LŠS statute apibrėžti straipsniai yra svarstytini neeiliniame suvažiavime. Jis planuojamas lapkričio pabaigoje.
Lietuvos ir išeivijos šauliai pasidžiaugė glaudėjančiais ryšiais ir artimesniu bendradarbiavimu.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę