pazymRugsėjo pabaigoje Kaune, Lietuvos šaulių sąjungos štabe, vyko LŠS Centro valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti svarbūs visai Sąjungai klausimai.
Šaulių studentų korporacijos „Saja“ ir V. Putvinskio–Pūtvio klubo nariai teikė siūlymus dėl minėtų šauliškų organizacijų įstatų atnaujinimo, Centro valdyba pritaria šių klubų veiklai, tačiau dėl pastebėtų netikslumų nuostatuose nutarta juos grąžinti klubų vadovybei tobulinti ir teikti tvirtinti pakartotinai.
Pritarta naujo pavyzdžio šaulio pažymėjimui, kuris bus gaminamas nuo spalio mėn. Pažymėjimai bus išduodami naujiems nariams, taip pat šauliams, kurių pažymėjimai baigia galioti, bei šauliams, pageidaujantiems pasikeisti senąjį pažymėjimą ir sumokėjusiems metinį nario mokestį bei pažymėjimo gamybos 1 Eur mokestį.
Pritarta naujai LŠS štabo struktūrai. Esminiai pakitimai susiję su sprendimu nuo 2015 m. spalio 1 d. iš valstybės asignavimų įsteigti 10 naujų etatų. Dauguma etatų skirti pakeisti esamų LŠS nuolatinės tarnybos darbuotojų statusą į KAM finansuojamų darbuotojų pareigybes taip mažinant LŠS finansinę naštą, taip pat steigiami nauji etatai 10 ir 2 rinktinėse. LŠS nuolatinės tarnybos šaulių skaičių numatoma didinti ir ateityje.    
Nutarta 2015 m. nešaukti neeilinio LŠS suvažiavimo, o šaukti eilinį suvažiavimą 2016 m. kaip ir numatyta. Taip pat nepritarta siūlymams 2015 m. perskaičiuoti kvotas rinktinėms dėl atstovų skyrimo į LŠS suvažiavimą. Kaip numato statutas kvotos bus perskaičiuojamos 60 d. prieš eilinį suvažiavimą.

Informacija parengė CV posėdžio sekretorė Danguolė Narbutienė

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę