Lapkričio 21 d. Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykloje vyko neeilinis visuotinis Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavimas. Suvažiavime sveikinimo žodį tarė krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys S. Pečeliūnas, Kauno meras A. Kupčinskas. Pranešimus skaitė viceministras V. Umbrasas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Š. Frolenko, Lietuvos šaulių studentų klubo pirmininkė A. Šerelytė. Suvažiavime buvo svarstomas krašto apsaugos ministrės teikiamas Šaulių sąjungos statuto projektas ir buvo aptariami suvažiavimo dalyvių pasiūlymai dėl šio projekto. Taip pat buvo svarstomi kiti su organizacijos veikla susiję aktualūs klausimai: dėl Šaulių sąjungos vaidmens formuojant Lietuvos jaunimo politiką, dėl Šaulių sąjungos ir Lietuvos policijos bendradarbiavimo, dėl organizacijos Centro valdybos ir Garbės teismo narių įgaliojimų pratęsimo, dėl žurnalo „Trimitas" leidybos ir kt.
Šis neeilinis Šaulių sąjungos suvažiavimas sušauktas, kadangi 2009 m. liepos 23 d. Respublikos Seimas patvirtino naujos redakcijos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą. Vadovaudamasi juo krašto apsaugos ministrė teikia LŠS suvažiavimui svarstyti Šaulių sąjungos statuto projektą  ir įvertinusi suvažiavimo pasiūlymus iki 2009 m. gruodžio 15 d. patvirtina LŠS statutą, pagrindinį organizacijos dokumentą.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę