Renginių kalendorius

Loading Events

Events gegužės 2021 › Lietuvos šaulių sąjunga

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
26
27

1921 m. Kaune įvyko pirmasis LŠS pareigūnų susirinkimas, kuriame dalyvavo LŠS Centro valdybos ir štabo nariai, rinktinių ir būrių vadai, valdybų ir štabų nariai.

28
29
30

1992 m. išleistas pirmasis KAM savaitraščio „Krašto apsauga“ numeris.

1

Tarptautinė darbo diena.

2004 m. Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.

2

Motinos diena.

3

Pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena. 1791 m. Lietuvos ir Lenkijos – Abiejų Tautų Respublikos – Seimas priėmė pirmąją Europoje ir antrąją pasaulyje (po JAV) Konstituciją.

4

1893 m. Raseinių apskr. Seredžiaus vlsč. Motiškių kaime gimė publicistas, Centrinio Sibiro lietuvių biuro reikalų vedėjas, visuomenės veikėjas, LŠS štabo kultūros-propagandos skyriaus vedėjas, LŠS Centro valdybos narys, „Trimito“ redaktorius Antanas Bružas. Mirė 1970 m. gegužės 28 d. Klaipėdoje.

5

1879 m. Balsėnuose (Klaipėdos r.) gimė valstybės ir visuomenės veikėjas, žurnalistas, diplomatas, vienas iš Lietuvos demokratų partijos įkūrėjų, Lietuvos Tarybos vicepirmininkas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. Mirė 1948 m. lapkričio 18 d. Lugane (Šveicarija).

6
7

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena (1904 m. panaikintas spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas, įvestas 1864 m.).

8

Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės jaunųjų šaulių Pilietinio pasipriešinimo kurso užsiėmimai (lektorius – ats. mjr. Albertas Daugirdas)

1945 m. nacistinė Vokietija kapituliavo prieš antihitlerinę koaliciją

9

Europos diena.

10
11

1919 m. Kauno Rotušės aikštėje buvo surengta pirmoji Lietuvos karių priesaika.

1999 m. Lietuvos Respublikos Seime priimtas LŠS įstatymo pakeitimo įstatymas.

12

1893 m. Šakių apskr. Gelgaudiškio vlsč. Gelgaudiškio dvare gimė žymus visuomenės ir Šaulių sąjungos veikėjas, vienas iš LŠS įkūrėjų, LŠS konspiracinio skyriaus vedėjas, Organizacinės komisijos narys, pirmosios LŠS Centro valdybos narys, LŠS Centro valdybos vicepirmininkas, „Trimito“ atsakingasis redaktorius, LŠS garbės šaulys Mikas Mikelkevičius. Mirė 1943 m. lapkričio 20 d. Kaune.

1989 m. Kaune po Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio saugos būrių (žaliaraiščių) vadų ir aktyvo susirinkimo susikūrė LŠS atkūrimo iniciatyvinė grupė.

13

1936 m. Kaune gimė LŠS garbės šaulys, LŠS Išeivijoje garbės narys, LŠS Išeivijoje vadas Julius Butkus.

14

1957 m. Klaipėdoje gimė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų Gynybos štabo narys, vienas iš Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (dabar – KASP) steigėjų ir ilgametis vadas, buvęs Sausumos kariuomenės ir Lietuvos kariuomenės vadas, diplomatas, LR Seimo narys ats. gen. ltn. Arvydas Pocius.

Pilietinio pasipriešinimo diena. 1972 m. protestuodamas prieš sovietinę okupaciją Kauno Muzikinio teatro sodelyje susidegino Romas Kalanta.

15

Kalniškės mūšio minėjimas

1928 m. paskelbta nauja Lietuvos Respublikos Konstitucija.

16

1944 m. vokiečiai nuginklavo Vietinę rinktinę.

1945 m. Lazdijų r. Kalniškės miške įvyko vienas atkakliausių ir didžiausių mūšių tarp Lietuvos partizanų ir reguliariosios sovietinės kariuomenės. Ulonų puskarininkio Jono Neifalto-Lakūno vadovaujami partizanai nukovė ir sužeidė per 400 sovietinių karių, partizanų žuvo 44. Apie 20 partizanų pavyko prasiveržti iš apsupties.

17

2009 m. Dalia Grybauskaitė išrinkta Lietuvos Respublikos Prezidente.

18

1880 m. Šeduvoje gimė inžinierius, publicistas, visuomenės veikėjas, Lietuvos universiteto ir Žemės ūkio akademijos dėstytojas, Kauno burmistras, „Trimito“ redaktorius, ilgametis LŠS Centro valdybos ir tarybos narys Antanas Gravrokas. Mirė 1958 m. birželio 1 d. Kaune.

1996 m. šaulių moterų visuotiniame susirinkime įkurtas LŠS Moterų koordinacinis centras (pirmininkė – M.Sėjūnaitė).

19

1991 m. Krakūnų pasienio kontrolės poste nužudytas posto pamainos viršininkas, šaulys Gintaras Žagunis.

2010 m. atkurta studentų šaulių korporacija „Saja“.

20

1892 m. Biržų apskr. Rinkuškių kaime gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos Karaliaus Mindaugo 4-ojo pėstininkų pulko įkūrėjas ir pirmasis vadas, vienas iš Širvintų-Giedraičių kautynių didvyris, dukart Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, buvęs krašto apsaugos ir susisiekimo ministras, išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas plk.ltn. Jonas Variakojis. Mirė 1963 m. spalio 31 d., palaidotas Čikagos (JAV) Lietuvių tautinėse kapinėse.

21

Paminklo Dainavos partizanams atidengimas

1951 m. Kaune gimė dramaturgas, publicistas, visuomenės ir politinis veikėjas, LŠS Centro valdybos pirmininkas ir vadas (1990-11-22 – 1994-02-26) Gediminas Jankus.

22

20 km žygis Partizanų keliais. Maršrutas: Ryškėnų sen. Ryškėnai – Dievo krėslo miškas – Partizanų bunkeris

1919 m. pradėjo eiti laikraštis „Kariškių žodis“ (vėliau – „Karys“).

23

2010 m. LŠS rinktinių atstovų suvažiavime naujuoju LŠS vadu patvirtintas plk. Antanas Plieskis.

24

1936 m. įsteigta Vytauto Didžiojo universiteto studenčių šaulių korporacija „Živilė“ (pirmoji korporacijos pirmininkė – Emilija Pūtvytė)..

25
26

1891 m. Radviliškyje gimė visuomenės ir Šaulių sąjungos veikėja, LŠS vaikų aikštelių steigėja, Kauno šaulių moterų skyriaus valdybos narė, įvairių šaulių moterų komisijų narė, Centrinės šaulių moterų organizacinės komisijos pirmininkė Honorata Ivanauskienė. Mirė 1949 m. kovo 21 d. Kaune. Palaidota Tabariškių kapinėse.

27

1993 m. Latvijoje vyko pirmosios Baltijos valstybių karinės pratybos.

28

1993 m. Latvijoje vyko pirmosios Baltijos valstybių karinės pratybos.

1920 m. LŠS Centro valdyba nutarė ir LŠS atstovų suvažiavimas patvirtino per Jonines švęsti LŠS šventę – Šaulio dieną.

29

Jaunųjų šaulių asamblėja „Gintaro liepsna“

30

Jaunųjų šaulių asamblėja „Gintaro liepsna“

1826 m. Volynės gubernijoje gimė 1863 m. sukilimo prieš Rusijos carinę priespaudą vienas iš vadų Zigmantas Sierakauskas. Po mūšio sužeistas pateko į nelaisvę; 1863 m. birželio 27 d. pakartas Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

31

1990 m. Krašto apsaugos departamento gen. direktoriaus A.Butkevičiaus įsakymu įsteigtas karinis-techninis sporto klubas, kurio viršininku paskirtas triskart pasaulio sambo imtynių čempionas Česlovas Jezerskas. Po klubo priedanga buvo ruošiami savanoriai Lietuvos karinei tarnybai.

1
2
3
4
5
6
+ Eksportuoti renginius
Share This