Gen. P. Plechavičiaus šaulių (Šiaulių apskr.) 6-oji rinktinė

  J. Basanavičiaus g. 106 Šiauliai LT–76176
  siauliai@sauliusajunga.lt
  +370 41 39 97 38
  +370 41 39 97 38
  Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Facebook puslapis
Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės istorija

Šiaulių šaulių (VII) rinktinė atsirado partizanų būrių, kovojusių su bolševikais ir bermontininkais, pagrindu. LŠS įgaliotinių R. Skipičio ir V. Požėlos iniciatyva buvo įsteigtas „Laikinasis partizanų štabas“. Partizanų būriai oficialiai į šaulių skyrių-rinktinę susibūrė 1919 m. gruodžio 10 d. Tuomet į skyrių įsijungė 13 būrių su 150 narių.

Pirmasis rinktinės suvažiavimas įvyko 1920 m. liepos 15 d. Šiaulių šaulių būrio atkūrimas prasidėjo 1990 m. balandžio mėn., o birželio 23–24 d. Kačerginėje įvykusiame pirmajame atkurtos Šaulių sąjungos sąskrydyje jau dalyvavo ir Šiaulių būrio šauliai. 1990 m. rugpjūčio 6 d. Šiauliuose įvykusiame susirinkime būrio pirmininku buvo paskirtas Arūnas Zembleckas.

1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. Šiaulių šauliai aktyviai dalyvavo saugojant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir kitus valstybinės svarbos objektus. 1991 m. balandžio 7 d. kuopa buvo performuota į Šiaulių 7-ąją šaulių rinktinę, kurios pirmuoju vadu tapo Edmundas Mačiulskis. 1995 m. rinktinė pavadinta Gen. Povilo Plechavičiaus vardu.

ats. plk. ltn. Kazimiras Čiuplinskas

ats. plk. ltn. Kazimiras Čiuplinskas

Rinktinės vadas

  Rašykite
  +370 618 20 573

Saulius Burškys

Saulius Burškys

Metodininkas

  Rašykite
  +370 656 07 940

Gytis Valavičius

Gytis Valavičius

Rinktinės vado pavaduotojas

  Rašykite
  +370 614 73 740

Artūras Navickas

Artūras Navickas

Metodininkas

  Rašykite
  +370 603 26 227

Benas Čepaitis

Benas Čepaitis

Neformalaus švietimo mokytojas

  Rašykite
  +370 616 71 641

ats. kpt. Vytautas Jankauskas

ats. kpt. Vytautas Jankauskas

Apsaugos kuopos vadas

  Rašykite
  +370 645 74 330

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės ir kuopų kontaktinė informacija

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-oji rinktinės štabas ir 600, 602 kuopos

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 601 kuopa

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 604 kuopa

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 605 kuopa

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 606 kuopa

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 607 kuopa

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 608 kuopa

Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 609 kuopa

Share This
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę