Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė ketina išsinuomoti nekilnojamąjį daiktą – administracinės, sandėliavimo ir garažų paskirties patalpas (toliau – Patalpas) savo veiklai užtikrinti ir tobulinti. Patalpų nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo pavadinimas: Administracinės, sandėliavimo ir garažų paskirties Patalpų nuomos 10-ai šaulių rinktinei konkursas.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis ir pavadinimas: administracinės, sandėliavimo ir garažų paskirties patalpos.

Konkursą vykdanti organizacija: Lietuvos šaulių sąjunga – valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones.

Kontaktiniai duomenys: Lietuvos Šaulių Sąjunga, Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917. LŠS štabas, el. paštas: [email protected], tel.  +370 37 22 65 84.

Kontaktinis asmuo: Aleksandras Petrulis, mob. tel. 8 (602) 58082, el. paštas [email protected].

Informacija, kur kandidatai gali kreiptis norėdami gauti dokumentus: pirkimo dokumentai skelbiami Lietuvos šaulių sąjungos interneto svetainėje: www.sauliusajunga.lt.

Pasiūlymų ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymas, pasirašytas kandidato (nuomotojo) arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas paštu ar per kurjerį adresu – Laisvės alėja 34, Kaunas, arba  el. paštu, pasirašytas kandidato (nuomotojo) ar jo įgalioto atstovo kvalifikuotu el. parašu: [email protected] iki 2023 m. lapkričio 27 d. 12:00 val. Lietuvos laiku. Vėliau gautas pasiūlymas nebus priimamas ir nagrinėjimas.

Kalba, kuria kandidatų dokumentai turi būti parengti: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pateikti:

Pasiūlymą sudaro kandidato raštu pateiktų dokumentų visuma:

 1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. kadastro duomenų bylos kopija;
 3. techniniai, ekonominiai ir kiti duomenys (pagal Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės patalpų nuomos techninę specifikaciją), užpildant pasiūlymo paraišką (skelbiama Lietuvos šaulių sąjungos interneto svetainėje sauliusajunga.lt) ir pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jei reikalaujama);
 4. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų (Patalpų) nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti Nuomos sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas;
 5. nurodomos siūlomų nuomotis Patalpų apžiūrėjimo sąlygos (kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl nuomojamų Patalpų apžiūrėjimo, pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas);
 6. nurodoma pradinė išnuomoti siūlomų Patalpų plotas kv. metrais ir nuomos kaina eurais už kv.m. su PVM. Informacija turi būti pateikta taip, kaip nurodyta pasiūlymo paraiškoje;
 7. nurodomas terminas, kada faktiškai bus galima naudotis nuomojamomis Patalpomis (nurodyta data negali būti vėlesnė nei Pirkimo dokumentuose nurodyta data);
 8. raštiškas kandidato patvirtinimas, kad išnuomoti siūlomos Patalpos nėra išnuomotos, nėra apribota teisė patalpas nuomoti ir siūlomos išnuomoti Patalpos atitinka Konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus;
 9. pastato (pastatų) energinio naudingumo sertifikato, išduoto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, kopija;
 10. kandidato raštiškas patvirtinimas, kad derybų laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju, kandidatas sutinka, kad nuomos sutarties kaina nėra konfidenciali ir/ar neskelbiama;
 11. nurodomos kitos kandidato siūlomos Pirkimo sąlygos ir apribojimai;
 12. pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 dienų.

Reikalavimai Patalpoms nustatyti Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės patalpų nuomos techninėje specifikacijoje, kuri skelbiama Lietuvos šaulių sąjungos interneto svetainėje www.sauliusajunga.lt.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijais.

Pirkimo dokumentai: DOKUMENTAI

Konkurso dalyvių klausimai ir atsakymai į juos: DALYVIŲ PAKLAUSIMAI

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę