Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių (Alytaus apskr.) 1-oji rinktinė

  S.Dariaus ir S.Girėno g. 10 Alytus LT–62137
  alytus@sauliusajunga.lt
  +370 315 53 298
  +370 315 53 298
  Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Facebook puslapis

Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės istorija

Alytaus šaulių skyrius įsteigtas 1919 m. spalio 22 d., LŠS centro valdyba skyrių patvirtino spalio 29 d. Pirmąją skyriaus valdybą sudarė dr. S.Janavičius (pirm.), J.Stankevičius ir J.Lapėnas. Prasidėjus karo veiksmams su lenkais, 1920 m. rugsėjo 24 d. į Alytų buvo perkeltas IV Šaulių lauko štabas. Kovose su lenkais pasižymėjo Perlojos, Ryliškių, Akmens, Puvočių, Merkinės Nedzingės ir Liškiavos būrių šauliai. Rinktinės šauliai 1923 m. sausio 10-15 d. dalyvavo Klaipėdos krašto išvadavimo operacijoje. Nepriklausomybės kovose žuvo 6 Alytaus rinktinės šauliai.

Pirmas rinktinės (XIX) būrių atstovų suvažiavimas įvyko 1920 m. vasario 25 d. Rinktinės (skyriaus) vadais (pirmininkais) buvo dr. S.Janavičius, V.Misiūnas, P.Aravičius, mjr. A.Džiūvė, F.Urnevičius, A.Venclauskas, mjr. A.Žemaitis, kpt. P.Pučekas, vyr. ltn. V.Alksninis, kpt. A.Petruškevičius, kpt. J.Navikevičius, plk.ltn. B.Basiulis.

Rinktinė turėjo savo ištaigingus Šaulių namus, šaulių teatrą, chorą, sporto klubą „Dainava“, ugniagesių komandą, buvo įsteigtas Alytaus moksleivių šaulių būrys, Aukštesniosios miškininkystės mokyklos šaulių būrys. 1940 m. rinktinėje buvo 60 šaulių būrių.

1990 m. spalio 26 d. Alytuje įvyko Alytaus šaulių būrio atkuriamasis susirinkimas. Kuopa buvo priskirta prie jau veikiančios Dainavos šaulių rinktinės. Kuopos šauliai aktyviai dalyvavo 1991 m. sausio – rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir kitų valstybinių objektų apsaugoje. 12 šaulių buvo apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliu. 1991 m. rugsėjo 2 d. kuopa atsiskyrė iš Dainavos rinktinės ir, apjungus aplinkines šaulių kuopas ir būrius, suformavo Alytaus šaulių rinktinę. Pirmuoju rinktinės vadu buvo išrinktas Antanas Karalukas. 1991 spalio 25 d. Alytaus miesto valdybos potvarkiu rinktinei buvo suteiktas karininko Antano Juozapavičiaus vardas.

ats. kpt. Skirmantas Valatkevičius

ats. kpt. Skirmantas Valatkevičius

Rinktinės vadas

  Rašykite   +370 315 53 298   +370 699 68 244

Juozas Luckus

Juozas Luckus

Rinktinės vado pavaduotojas

  Rašykite   +370 315 53 298   +370 614 73710

vyr. ltn. Joana Kalantaitė

vyr. ltn. Joana Kalantaitė

Personalo specialistė

  Rašykite   +370 315 53 298   +370 617 59323

 

srž. Aleksandras Asanavičius

srž. Aleksandras Asanavičius

Metodininkas

  Rašykite   +370 315 53 298   +370 619 12086

 

Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės ir kuopų kontaktinė informacija

Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės štabas ir Alytaus 101, 102, 106, 107, 108 kuopos

  S.Dariaus ir S.Girėno g. 10 Alytus LT–62137
  alytus@sauliusajunga.lt
  +370 315 53 298
  +370 315 53 298

Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės 103 kuopa

Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės 104 kuopa

Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės 105 kuopa

Share This
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGryžti į parduotuvę