Plk. Prano Saladžiaus šaulių (Utenos apskr.) 9-oji rinktinė

  Maironio g. 8 Utena LT–28142
  [email protected]
  +370 389 59 935
  +370 389 59 935
  Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės Facebook puslapis

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės istorija

Utenos šaulių rinktinės ištakos prasideda 1919 m. kovose su bolševikais. Kovai prieš bolševikus buvo pradėti steigti partizanų būriai. Vienas iš tokių buvo Zigmo Pakalnio vadovaujamas Vozgėlių būrys, kuris 1920 m. sausio 13 d. perorganizuotas į šaulių būrį. Utenos šaulių skyrių LŠS Centro valdyba patvirtino 1919 m. gruodžio 4 d.

Vienijant šaulių ir kariuomenės veiksmus, Utenoje buvo įsteigtas III šaulių lauko štabas. 1921 m. birželio 9 d. sušauktame bendrame Utenos ir Zarasų šaulių susirinkime buvo nutarta sujungti šiuos skyrius į Utenos-Zarasų (II) šaulių rinktinę su centru Utenoje. Būrių atstovų išrinktą rinktinės valdybą LŠS Centro valdyba patvirtino rugpjūčio 2 d.

Rinktinėje veikė sporto klubas „Šaulys“, buvo dvi ugniagesių komandos, 8 chorai, 2 orkestrai, 1933 m. birželio 15 d. atidaryti naujai pastatyti šaulių namai, kuriuose įkurta biblioteka-skaitykla, sporto salė, veikė šaulių moterų sekcijos, šaulių seklyčia ir kt.

Rinktinės vadais buvo plk. ltn. P. Murnikas, plk. ltn. P. Bronevičius.

1990 m. rugpjūčio 18 d. V. Sukarevičiaus iniciatyva sušauktas Utenos šaulių būrio atkūrimo susirinkimas. Pirmuoju būrio pirmininku išrinktas G. Lukoševičius. 1990 m. rugsėjo 18 d. Utenos šaulių būrys buvo įregistruotas LŠS Centro valdyboje. 1992 m. rugsėjo 17 d. LŠS vado įsakymu buvo suformuota Utenos šaulių rinktinė ir jos vadu patvirtintas Juozas Dulskis.

Asta Tidikienė

Asta Tidikienė

Rinktinės vadė

  Rašykite
  +370 389 59 935
  +370 614 73 788

Irena Eigėlienė

Irena Eigėlienė

Specialistė

  Rašykite
 
 

ats. kpt. Rimantas Eigėlis

ats. kpt. Rimantas Eigėlis

Rinktinės vado pavaduotojas

  Rašykite
  +370 389 59 935
  +370 699 68 269

Ričardas Puodžiukas

Ričardas Puodžiukas

Metodininkas

  Rašykite
  +370 389 59 935
  +370 629 75 662

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės ir kuopų kontaktinė informacija

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės štabas ir 902, 909 kuopos

  Maironio g. 8 Utena LT–28142
  [email protected]
  +370 389 59 935
  +370 389 59 935

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 901 kuopa

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 903 kuopa

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 904 kuopa

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 905 kuopa

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 906 kuopa

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 907 kuopa

Share This