Vlado Putvinskio-Pūtvio klubas

1997 m. pabaigoje kilo mintis suburti Lietuvos šaulių sąjungos atkūrėjus – veteranus po specifinio klubo vėliava ir savo veikla įsijungti į Šaulių sąjungos bei valstybės visuomeninį gyvenimą. Ši mintis buvo puoselėjama, ugdoma ir 1998 m. birželio 13 d. LŠS Centro būstinėje įvyko Vlado Putvinskio – Pūtvio klubo steigiamasis susirinkimas, į kurį atvyko 32 atkūrėjai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Rokiškio, Panevėžio, Tauragės ir Alytaus.

Susirinkimo metu buvo priimti klubo įstatai, kurie LŠS Centro valdyboje patvirtinti 1999 m. rugsėjo 11 d., išrinktas klubo prezidentas, viceprezidentas, sekretorius ir taryba. Klubo prezidentu buvo išrinktas LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės steigėjas, buvęs LŠS atsakingasis sekretorius ir ilgametis LŠS vado pavaduotojas Stasys Ignatavičius, kuris klubui vadovauja iki šiol. 2016 m. sausio 27 d. LŠS Centro valdyba patvirtino naujos redakcijos klubo įstatus, pagal kuriuos klubo nariais gali tapti Vlado Putvinskio palikuonys, nuo 1989 m. iki 1991 m. rugsėjo mėn. davę kario ar kitą priesaiką Lietuvos Respublikai ir šauliai dalyvaujantys LŠS veikloje ne mažiau 20 metų. Klubui vadovauja suvažiavime išrinktas prezidentas ir taryba (prezidentas, viceprezidentas, sekretorius ir 10 narių).

Pagrindiniai klubo tikslai: rūpintis Vlado Putvinskio – Pūtvio atminimo įamžinimu ir jo idėjų propagavimu, teikti patarimus ir pagalbą LŠS Centro valdybai įgyvendinant šios LŠS centrinės institucijos funkcijas, rūpintis už Lietuvos laisvę žuvusių šaulių, karių ir partizanų atminimo įamžinimu, ugdyti tautinę savimonę ir puoselėti tautinę kultūrą, garsinti ir skleisti LŠS vardą, organizacijos tikslus ir tradicijas, tyrinėti LŠS, pilietinio pasipriešinimo ir kovų už Lietuvos nepriklausomybę istoriją bei skleisti ją visuomenėje, ginti savo narių teises ir rūpintis jų gerove, organizuoti savo narių ir jų šeimos narių turiningą poilsį, bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių visuomeninėmis organizacijomis, užsiimančiomis panašia veikla. Klubas turi savo nario pažymėjimą ir ženkliuką.

Šiuo metu klube veikia 8 skyriai (Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje ir Vilniuje), kurie vienija per 200 narių ir 40 rėmėjų (daugiausiai JAV ir Kanadoje).

Share This