2008 m. sausio mėnesio numeryje

Pedagogams įteiktos A. Vienuolio-Žukausko vardo premijos 

Jau antrus metus iš eilės Antano Žukausko-Vienuolio memorialiniame muziejuje Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas teikia premijas nusipelniusiems pedagogams. Gruodžio 20 dieną šaulio, pedagogo ir rašytojo A. Žukausko-Vienuolio premija buvo įteikta trims mokytojams. Apie šią gražią šventę ir rašoma straipsnyje.

 Kalėdinė gerumo akcija 

Jaunoji šaulė Jolita Mickevičiūtė dalijasi įspūdžiais apie Kalėdinę gerumo akciją, kurią gruodžio 13 dieną surengė Alytaus jaunieji šauliai.

 Šventė birutietiškai 

Lolitos Sipavičienės pamąstymai vieną Advento pavakarę, prieš pat Kalėdas, einant į birutiečių, karininkų šeimų moterų, rengtą šventinį vakarą. Renginyje kiekvieno širdį suvirpino folkloro ansamblio „Ratilėlis“ (vadovė — mokytoja ekspertė Alvyda Česienė) muzikantai ir dainininkai. Apie šią vakaronę ir kviečiame pasiskaityti.

 „Auksinės žuvelės“ apdovanojimas jauniesiems šauliams 

Gruodžio 7-ąją Jurbarko kultūros rūmuose vyko 10-oji rajono jaunimo reikalų tarybos organizuojama „Auksinių žuvelių“ nominacijų įteikimo ceremonija. Šia nominacija siekiama paskatinti jaunimo užimtumą, aktyvumą bei pilietiškumą. Apie apdovanojimus informuojama Modestos Genytės straipsnyje.

 

 

„Metų dvasininkas“ — kapelionas, šaulys Stanislovas Stankevičius 

 

Informuojame apie gruodžio 8-ąją Krokialaukio kultūros namuose vykusį konkursą „Alytaus rajono metų geriausieji“, kuriame už darbą savo kaimų, miestelių bendruomenėms ir viso rajono labui apdovanoti aštuoni žmonės. „Metų dvasininko“ nominacija skirta Alovės parapijos klebonui, Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės kapelionui, šauliui Stanislovui Stankevičiui.

 Advento popietė Plungėje 

Vaclovas Ringys „Trimito“ skaitytojams pasakoja apie gruodžio 14 dieną Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Plungės ne rikiuotės šaulių 4-ojo atskirojo būrio vado Prano Genio ir nenuilstančios Plungės ne rikiuotės šaulių 4-ojo atskirojo būrio Garbės šaulės Reginos Kajutienės iniciatyva surengtą advento popietę.

 Tapybos ir grafikos parodoje-konkurse apdovanotas ir šaulys 

Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė Kristina Varnauskaitė žurnalo „Trimitas“ skaitytojus informuoja apie nuo lapkričio 6 iki gruodžio 7 dienos Kupiškio etnografiniame muziejuje vykusią

dailininko Kazio Šimonio vardo parodą-konkursą. Lankytojai turėjo galimybę apžiūrėti net 188 eksponuojamus darbus. Parodoje dalyvavo 42 tautodailininkai, kurių darbus vertino komisija. Renginyje buvo apdovanotas anykštėnas šaulys Stanislovas Petraška.

 Istorijos pamoka „Saulės“ gimnazijoje 

Jono Venckevičiaus straipsnis apie praėjusių metų pabaigoje suorganizuotą „Lietuvos sauliečių — laisvės kovotojų“ konferenciją, į kurią buvo pakviesta daug atstovų iš įvairių organizacijų. Konferencija pardėta nuotaikinga teatralizuota istorijos pamoka, kurioje trumpai, nupasakotas Lietuvos okupacinis laikotarpis 1940-1990 metai. Plačiau…

 Bardinų pasienio užkardoje 

Straipsnyje informuojama apie Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokinių, Pagėgių 9-osios kuopos jaunųjų šaulių apsilankymą Bardinų pasienio užkardos būstinėje, kur šauliukai galėjo susipažinti su pasieniečių darbu, problemas, ginklais.

 Aktyvaus gyvenimo malonumai žiemą 

Išsamus Valdo Kilpio straipsnis apie sportines linksmybes žiemą. Informatyviai ir gyvenimiškai supažindinama su slidžių ir riedslidžių, snieglenčių, pačiūžų sportu ir šių sportų subtilybėmis. Įdomiai aprašoma ir šiuolaikinė sportininko apranga, „Havaii Express“ prekybos konsultantas Vilius Kvietkauskas negaili gerų patarimų visiems, besidomintiems žiemos sportu. Plačiau…Partizaninio karo priežastys ir pasekmės 

Siūlome „Trimito“ skaitytojams paskaityti Almantės Grigaitės darbą apie partizaninio karo priežastis ir pasekmes. Autorė trumpai peržvelgia keletą istoriografijoje vyraujančių pozicijų, kurios apibūdina laisvės kovas. Plačiau…

 Aktuali karinio ir pilietinio ugdymo patirtis 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išleido mokslinių straipsnių rinkinį, skirtą karo pedagogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko 120-osioms metinėms. Savotiška šio rinkinio anotacija ir pateikiama šiame straipsnyje.   

Paminėtos dim. brg. gen. A. Ramanausko-Vanago 50-osios žūties metinės

 

Šiame straipsnyje skaitytojai informuojami apie Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusį LLKS gynybos pajėgų vado dim. brg. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago žūties 50-ųjų metinių minėjimą. Šiais metais partizanui skirti renginiai sutraukė minias žmonių. Renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdas Tutkus, europarlamentaras Vytautas Landsbergis, LŠS vadas Juozas Širvinskas, LR Seimo nariai, pasipriešinimo kovų dalyviai.

  

Partizanų vado, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gimimo metinės

 Stasys Ignatavičius šį kartą skaitytojams siūlo prisiminti partizanų vadą, pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį, kurio 2007 m. gruodžio 10 d. minimos 105 gimimo metinės. Straipsnyje pateikiami partizanų vado svarbesnieji gyvenimo įvykiai, išvardijami didingi nuopelnai Tėvynei Lietuvai.    Klaipėdos sukilimo (1923 m.) parengimas ir įvykdymas Toliau tęsiame buvusio „Trimito“ redaktoriaus (1922-1924) Antano Bružo atsiminimus apie 1923 m. Klaipėdos sukilimo parengimą ir įvykdymą.   

Lietuvai tapus Šengeno erdvės nare keliauti bus paprasčiau 

Šiame straipsnyje žurnalo skaitytojai informuojami apie labai svarbų Lietuvai momentą — įstojimą į Šengeno erdvę. Gruodžio 21-ąją Lietuva tapo pilnateise Šengeno erdvės nare. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai nuo šios datos nebevykdo pasienio tikrinimų prie sausumo sienų su Lenkija ir Latvija. Straipsnyje keliamas vienas svarbus klausimas bei savotiška šio fakto problematikos ašis: ar keliauti bus paprasčiau?…

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę