Naujausias numeris 2018/Nr.05

Norėdami gauti naujausią numerį, prenumeruokite žurnalą "TRIMITAS".

PRENUMERATA LIETUVOJE 2018 METAMS TIK 8 EUR. Žurnalą užsakyti galite:

  • "Trimito" redakcijoje;
  • kiekvienos rinktinės štabe arba kuopoje;
  • Lietuvos pašto skyriuose (užsakymo indeksas 5291).

PRENUMERATA SU SIUNTIMU Į UŽSIENĮ:

  • Kanadoje ir JAV - 50 Kanados ar JAV dolerių;
  • ES šalyse - 30 EUR

2012 metų numeriai

 1920 - 1940  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018