Norėdami gauti naujausią numerį, prenumeruokite žurnalą "TRIMITAS".

2020 METAIS "TRIMITAS" LEIDŽIAMAS KAS MĖNESĮ!

PRENUMERATA LIETUVOJE 2020 METAMS (12 ŽURNALŲ) TIK 20 EUR. Žurnalą užsakyti galite:

  2019 metų numeriai

  TRIMITĄ REMIA

  Spaudosradijo ir televizijos rėmimo fondas
  Projektui „Kritinis protas ir/ar valstybė: pilietiško pasirinkimo svarba “ 2019 m. skirta 5 500 eurų.
  http://www.srtfondas.lt

   

  Share This