Didžiuojamės ir nepamiršime
30 Alytaus AŠR jaunųjų šaulių šių metų kovo 29 d. dalyvavo Lietuvos įstojimo į NATO trečiųjų metinių minėjimo renginiuose Vilniuje. Jaunieji šauliai šios dienos nepamirš ilgai. Plačiau…

Kaip tapti veikliu jaunuoliu: paskaitos Alytaus darbo biržoje įspūdžiai
Kovo 30 d. Alytaus rinktinės jaunieji šauliai buvo pakviesti į konferenciją ,,Jaunų žmonių dalyvavimas ES jaunimo programose – naujos galimybės ir iššūkiai“, kuri vyko Alytaus darbo biržos Jaunimo darbo centre.

Kaip tapti lyderiu: jaunimo seminaras
Jaunimo organizacijų atstovai dalyvavo seminare „Lyderis. Lyderystė“, vykusiame Makniūnuose.

Kėdainių jaunųjų šaulių bei ,,Airsoft“ komandos pasirodymas
Balandžio 14 d. Kėdainių 10-osios jaunųjų šaulių kuopos jaunieji šauliai surengė išvyką į Keleriškių mišką. Daugiau nei 30 jaunųjų šaulių, ,,Airsoft“ komanda bei trys šauliai iš Kauno jaunųjų šaulių 12-osios kuopos buvo pasiruošę net ir sunkiausioms užduotims. Plačiau…

Į žygį: kad nepasiklystume
Ankstesniuose „Trimito“ numeriuose rašėme, kaip turi būti tobulinami žygyje įgyti įgūdžiai, kaip taisyklingai susikurti laužą, pasistatyti palapinę. Tačiau kiekvienam šauliui nepakanka mokėti tik šiuos dalykus. Būtina išmokti ir gerai orientuotis vietovėje, intensyviai galvoti, stebėti aplinką, priešininkus, pasitikėti savo veiksmais, priimti greitus sprendimus.

Radviliškio šauliai teorines žinias demonstravo žygyje
Šiame straipsnyje skaitykite apie šių metų kovo 31 d. Radviliškio šaulių 1-osios kuopos jaunųjų ir ne rikiuotės šaulių žygį.

Lietuvos miškams atgaivinti reikalingos miškininkų ir šaulių bendros pastangos
Balandžio 13 d. Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių 1-osios kuopos jaunieji ir vyresnio amžiaus šauliai vyko į Kurklių seniūnijos buvusio Vargulių kaimo apylinkes. Straipsnyje galite sužinoti, ką jie nuveikė miške.

Zapyškio šauliai (1920–2007 m.)
Šaulių būrys Zapyškyje susikūrė 1920 m. Vienas jo organizatorių – žymus visuomenės veikėjas, Steigiamojo seimo narys Jurgis Žitinevičius. Plačiau…

Daukšių šaulių būrio šauliai traukdavo dainas
Straipsnyje skaitykite apie Daukšių šaulių būrį. Plačiau…

1972-ųjų Kauno pavasaris
Straipsnyje primenami 1972 m. Kauno pavasario įvykiai. 1972 m. gegužės 14 d. devyniolikmetis jaunuolis Romas Kalanta, protestuodamas prieš tarybinę-socialistinę santvarką, pasirinko itin drastišką politinio protesto formą – Kauno muzikinio teatro sodelyje, priešais sovietinį vykdomąjį komitetą, apsipylė benzinu ir, sušukęs: „Laisvę Lietuvai!“, susidegino.

Lietuvos laisvės varpas
Kaunas turi neįkainojamus turtus, kurių neturi net sostinė Vilnius. Kauniečiai gali ir turi didžiuotis atstatyta paminkline Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Laisvės paminklu, Nežinomojo kareivio kapu, Lietuvos laisvės varpu. Atkūrus prieškario tradiciją Karo muziejaus sodelyje Šaulių sąjungos iniciatyva švenčių metu iškilmingai keliama Vyčio kryžiaus ordino vėliava. Prie Laisvės paminklo ir Nežinomojo kareivio kapo vyksta valstybinių švenčių renginiai, apie tai visuomenė informuojama spaudoje. O Lietuvos laisvės varpo istorija jaunajai kartai visiškai nežinoma. Vienintelis istorikas Steponas Gečas domėjosi šia tema ir apie tai rašė. Plačiau…

1941 m. Birželio sukilimas Varniuose
Kovo mėnesio numeryje pradėjome rašyti apie vieną ryškiausių ir dramatiškiausių karo epizodų Lietuvoje – 1941 m. Birželio sukilimą. Šiame numeryje pasakojame apie 1941 m. Birželio sukilimą Varniuose.

Už poliarinio rato
Apie Užpoliarės anglių išteklius Rusijoje žinota dar carų laikais, tačiau tuo metu neišdrįsta net nusikaltėlių ten siųsti, nes buvo visuotinai pripažinta, kad klimato sąlygos normaliam žmonių gyvenimui ten netinkamos, atstumai pernelyg dideli.
Rusijai tapus sovietine, praėjusio amžiaus pusėje į Užpoliarę buvo nutiestas geležinkelis ir ten pradėtos kasti anglys.
Pagerbiant negrįžusių atminimą, straipsnyje primenami jų nuveikti darbai ir bandoma bent kiek suvokti jų prasmingumą.

Šauliai prašo mūzų pagalbos: meno kolektyvų apžiūra
Kovo ir balandžio mėnesiais LŠS, siekiant aktyvinti ir propaguoti šaulių kultūrinę ir kūrybinę veiklą ir norint išaiškinti geriausius Šaulių sąjungos meno kolektyvus bei solistus, organizuota meno kolektyvų apžiūrą.

Margučiai, balionai ir draugystė
Šv. Velykos – Kristaus prisikėlimo šventė. Balandžio 11 dienos popietę Alytaus AŠR jaunieji šauliai jau antrus metus buvo pakviesti į Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotąjį pėstininkų batalioną, paminėti šią nuostabią pavasario šventę kartu su kariais ir vaikų globos namų auklėtiniais.

Jaunieji šauliai – Lietuvos įstojimo į  NATO trečiųjų metinių minėjime
Kovo 29-ąją sukako treji metai, kai Lietuva yra Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) narė. Trečiaisiais narystės metais Lietuva sėkmingai tęsė integraciją į karinę NATO sistemą, aktyviai dalyvavo tarptautinėse operacijose, vykdė įsipareigojimus šalies saugumui, kolektyvinei gynybai, vystė šioms užduotims reikalingus pajėgumus.
Lietuvos įstojimo į NATO 3-iųjų metinių proga sostinės S. Daukanto aikštėje vidurdienį buvo pakeltos Lietuvos valstybinė ir NATO vėliavos.

Baigėsi ginklų legalizavimo terminas
Straipsnyje primenama, kad baigėsi ginklų legalizavimo terminas.
Policijos departamento duomenimis, Lietuvos gyventojai įvertinę teigiamą Lietuvos Respublikos ginklų, šaudmenų ir sprogmenų savanoriško atidavimo ir ginklų bei šaudmenų įteisinimo laikinąjį įstatymą per šešis įstatymo galiojimo mėnesius teritorinėms policijos įstaigoms perdavė 1820 ginklų.
Šiuo įstatymu asmenys nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleidžiami trečiąjį kartą per pastaruosius 7 metus, todėl gyventojams, kurie nepasinaudojo šio įstatymo suteikta teise atiduoti ir įteisinti neteisėtai laikomus ginklus, kitos tokios galimybės gali ir neturėti.
Policijos departamentas dėkoja Lietuvos gyventojams nepabūgusiems pasinaudoti įstatymo suteiktomis galimybėmis ir įteisinusiems neteisėtai laikomus ginklus.

Nėra mažų kalbų, yra tik mažų tautų kalbos
Gegužės mėnesį minimos dvi svarbios kalbai, knygai, laisvai spaudai dienos: gegužės 3-ioji – Pasaulinė spaudos laisvės diena ir gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ta proga „Trimito“ skaitytojams norime trumpai priminti lietuvių kalbos ir spaudos lietuviškais rašmenimis istoriją.

Verta paskaityti
Šiame numeryje pristatomos dvi naujos knygos – „Mažųjų pasakojimų apie Lietuvą“ serijos knygelė Zigmanto Kiaupos „Lietuvos valdovai“ ir Ritos Repšienės knygelė „Lietuvos piliakalnių legendos“.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę